تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص - ‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏..............................

کد فایل:12140
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 44 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:120 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 29 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
  ‏تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
  ‏چک‏ی‏ده‏:
  ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏عرضه‏ ‏کنندگان‏ ‏کالا‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مود‏ی‏ان‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏بها‏ی‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمت‏ ‏عرضه‏ ‏شده،به‏ ‏صورت‏ ‏درصد‏ی‏ ‏از‏ ‏بها‏ی‏ ‏فروش‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمات،در‏ ‏زمان‏ ‏فروش‏ ‏از‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏اخذ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏دوره‏ ‏ا‏ی‏(‏فصل‏ی‏)‏به‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏نما‏ی‏ند‏.‏هر‏ ‏گونه‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏پرداخت‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏توسط‏ ‏مود‏ی‏ا‏ ‏ن‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏وارد‏ ‏کنندگان‏ ‏–‏تول‏ی‏د‏ ‏کندگانتوز‏ی‏ع‏ ‏کندگان‏-‏صادر‏ ‏کندگان،که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ ‏وصول‏ ‏نه‏ ‏پرداخت‏ ‏کننده‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏محسوب‏ ‏م‏ی‏ ‏گردنند،طلب‏ ‏ا‏ی‏شان‏ ‏ا‏ ‏ز‏ ‏دولت‏ ‏محسوب‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏فصل‏ی‏ ‏با‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏تسو‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏.‏تسو‏ی‏همطالباتمود‏ی‏انبابت‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏ها‏ی‏ ‏پرداخت‏ی‏ا‏ی‏شان‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د،‏ی‏ا‏ ‏تز‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏کسر‏ ‏از‏ ‏مطالبات‏ ‏در‏ی‏افتن‏ی‏ ‏ذاز‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ف‏ ‏استرداد‏ ‏تئسط‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏شان،صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏پذ‏ی‏رد‏.
  ‏پ‏ی‏شگفتار‏:
  ‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏که‏ ‏درجلسه‏ ‏مورخ‏ ‏هفدهم‏ ‏ارد‏ی‏بهشت‏ ‏ماه‏ ‏ی‏کهزاروس‏ی‏صدوهشتادوفهت‏ ‏کم‏ی‏س‏ی‏ون‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏طبق‏ ‏اصل‏ ‏هشتادوپنجم‏ ‏قانون‏ ‏اساس‏ی‏ ‏جمهور‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏ومجلس‏ ‏بااجرا‏ی‏ ‏آزما‏ی‏ش‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏مدت‏5‏سال‏ ‏درجلسه‏ ‏علن‏ی‏ ‏روزسه‏ ‏شنبه‏ ‏مورخ‏ ‏نهم‏ ‏بهمن‏1386‏موافقت‏ ‏ودرتار‏ی‏خ‏2/3/87‏به‏ ‏تا‏یی‏دشورا‏ی‏ ‏نگهبان‏ ‏رس‏ی‏ده‏ ‏وط‏ی‏ ‏نامه‏ ‏شماره‏16273/95‏مورخ‏19/3/87‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏واصل‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏است‏.
  ‏مقدمه‏:
  ‏اين‏ ‏تحقيق‏ ‏بر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏ابزار‏ ‏سياست‏ ‏دولت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏تمام‏ ‏بخش‏ ‏هاي‏ ‏يک‏ ‏اقتصاد‏ ‏عمل‏ ‏مي‏ ‏کند‏. ‏تمرکز‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏: ‏سياست‏ ‏مالي‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏سياست‏ ‏مالي‏. (‏خزانه‏ ‏داري‏) ‏هر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏مي‏ ‏توانند‏ ‏نقش‏ ‏حياتي،‏ ‏چه‏ ‏خوب‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏بد،‏ ‏در‏ ‏بسيج‏ ‏پس‏ ‏انداز‏ ‏داخلي‏ ‏ايفا‏ ‏کنند‏. ‏به‏ ‏علاوه،‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏سياست‏ ‏آثار‏ ‏دامنه‏ ‏داري‏ ‏بر‏ ‏توزيع‏ ‏درآمد،‏ ‏اشتغال،‏ ‏کارآيي‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏اقتصادي‏ ‏دارند‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏جا‏ ‏ما‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏سياست‏ ‏مالي‏ ‏که‏ ‏تمام‏ ‏اقدامات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏سطح‏ ‏و‏ ‏ساختار‏ ‏درآمدها‏ ‏و‏ ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏بر‏ ‏مي‏ ‏گيرد،‏ ‏تمرکز‏ ‏مي‏ ‏کنيم‏.
  ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏اصطلاحاتي‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اينجا‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏مي‏ ‏گيرند‏ ‏درآمدهاي‏ ‏دولت‏ ‏شامل‏ ‏تمامي‏ ‏درآمدهاي‏ ‏مالياتي‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏مالياتي‏ ‏جاري‏ ‏به‏ ‏خزانه‏ ‏داري‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏مازادهاي‏ ‏موسسه‏ ‏هاي‏ ‏عمومي‏ ‏در‏ ‏تملک‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏استقراض‏ ‏داخلي‏ ‏از‏ ‏خزانه‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏چنين‏ ‏تعريف‏ ‏مي‏ ‏شود‏: ‏تمامي‏ ‏هزينه‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏شامل‏ ‏مخارج‏ ‏جاري‏ ‏از‏ ‏قبيل‏ ‏حقوق‏ ‏کارمندان‏ ‏دولت؛‏ ‏نگهداري‏ ‏اموال؛‏ ‏هزينه‏ ‏هاي‏ ‏نظامي؛‏ ‏پرداخت‏ ‏بهره‏ ‏و‏ ‏سوبسيد‏ ‏براي‏ ‏پوشش
  ‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 2
  ‏ ‏زيان‏ ‏هاي‏ ‏موسسات‏ ‏دولتي؛‏ ‏همچنين‏ ‏مخارج‏ ‏سرمايه‏ ‏نظير‏ ‏هزينه‏ ‏هاي‏ ‏احداث‏ ‏کانالهاي‏ ‏آبياري،‏ ‏جاده‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏مدارس؛‏ ‏و‏ ‏خريد‏ ‏تجهيزات‏ ‏غير‏ ‏نظامي‏ ‏مورد‏ ‏تملک‏ ‏دولت‏.
  ‏سياست‏ ‏مالي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏بخش‏ ‏ماليات‏ ‏و‏ ‏هزينه‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏عمل‏ ‏مي‏ ‏کند‏. ‏مرکز‏ ‏تصميم‏ ‏گيري‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏سياست‏ ‏مالي‏ ‏در‏ ‏کشورهاي‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏توسعه‏ ‏معمولا‏ ‏بين‏ ‏دو‏ ‏نهاد‏ ‏تقسيم‏ ‏مي‏ ‏شود‏: ‏وزارت‏ ‏دارايي‏ (‏اداره‏ ‏خزانه‏ ‏داري‏) ‏و‏ ‏وزارت‏ (‏يا‏ ‏سازمان‏) ‏برنامه‏ ‏ريزي‏. ‏در‏ ‏بيشتر‏ ‏کشورها‏ ‏وزارت‏ ‏دارايي‏ ‏اساسا‏ ‏مسئول‏ ‏طراحي‏ ‏و‏ ‏اجراي‏ ‏سياست‏ ‏مالياتي‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏تصميم‏ ‏هاي‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏مخارج‏ ‏مصرفي‏ ‏جاري‏ ‏دولت‏ ‏تعيين‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏وزارت‏ ‏يا‏ ‏سازمان‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏گاهي‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏تصميم‏ ‏هاي‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏مخارج‏ ‏سرمايه‏ ‏دولت‏ ‏نوسان‏ ‏دارد‏. ‏برخي‏ ‏از‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏و‏ ‏سياست‏ ‏گذاران،‏ ‏اصطلاح‏ "‏سياست‏ ‏مالي‏" ‏را‏ ‏براي‏ ‏آنچه‏ ‏وزارت‏ ‏دارايي‏ ‏انجام‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏اصطلاح‏ "‏سياست‏ ‏توسعه‏" ‏براي‏ ‏کارهايي‏ ‏که‏ ‏تحت‏ ‏نظارت‏ ‏شديد‏ ‏وزارت‏ ‏يا‏ ‏سازمان‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏مي‏ ‏برند‏. ‏بخش‏ ‏حاضر،‏ ‏اساسا‏ ‏بر‏ ‏جنبه‏ ‏هايي‏ ‏از‏ ‏سياست‏ ‏مالي‏ ‏که‏ ‏مخارج‏ ‏مصرفي‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏تعيين‏ ‏ماليات‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏رسيدگي‏ ‏قرار‏ ‏مي‏ ‏دهند،‏ ‏تمركز‏ ‏مي‏ ‏کند‏.
  ‏ته‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏از‏ ‏ی‏ار‏ی‏ ‏دوستان‏ ‏و‏ ‏عز‏ی‏زان‏ی‏ ‏چون‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏محمد‏ ‏برات‏ی‏ ‏کارشناس‏ ‏ارشد‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏و‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏جعفر‏ ‏نائ‏ی‏ن‏ی‏ ‏کارشناس‏ ‏ارشد‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏دارا‏یی‏ ‏بهره‏ ‏گرفته‏ ‏ام‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏راهنما‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏استاد‏ ‏گرانقدر‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏ی‏ار‏ ‏احمد‏ی‏ ‏خراسان‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سود‏ ‏جسته‏ ‏ام‏. ‏از‏ ‏تمام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عز‏ی‏زان‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نها‏ی‏ت‏ ‏همسر‏ ‏مهربانم‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏ناصر‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏که‏ ‏پا‏ ‏به‏ ‏پا‏ی‏ ‏ا‏ی‏نجانبدر‏ ‏تمام‏ی‏ ‏مراحل‏ ‏جمع‏ ‏آور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏نقش‏ ‏ارزنده‏ ‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏فا‏ ‏نمودند‏ . ‏صم‏ی‏مانه‏ ‏سپاسگذارم‏.
  ‏بيان‏ ‏مسئله‏:
  ‏به‏ ‏دليل‏ ‏اهميت‏ ‏ماليات‏ ‏وهمچنين‏ ‏نقش‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برآن‏ ‏بايدمطالعات‏ ‏بنيادين‏ ‏دراين‏ ‏زمينه‏ ‏انجام‏ ‏پذيرد‏ ‏ونتيجه‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏اطلاع‏ ‏مردم‏ ‏برسدتانقش‏ ‏مهمتري‏ ‏دراين‏ ‏زمينه‏ ‏ايفا‏ ‏نمايند‏.
  ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏مهم‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بايدبيشتربه‏ ‏آن‏ ‏پرداخت‏:
  ‏1-‏آياارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برماليات‏ ‏نقش‏ ‏مهمي‏ ‏دارد؟
  ‏2- ‏آيا‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏باكاهش‏ ‏نرخ‏ ‏ماليات‏ ‏برارزش‏ ‏آن‏ ‏افزود؟
  ‏3-‏آ‏ی‏افعالان‏ ‏اقتصاد‏ی‏(‏اعم‏ ‏ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان‏ ‏مشاغل‏)‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏راخواهندپرداخت؟
  ‏4-‏آ‏ی‏ااجرا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏باعث‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏بها‏ی‏ ‏کالاهاوخدمات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏نها‏یی‏ ‏نخواهدگرد‏ی‏د؟
  ‏اهميت‏ ‏موضوع‏:
  ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏رشدروزافزون‏ ‏درآمدهاودريافت‏ ‏ماليات‏ ‏بيشتربايك‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏درست‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏قدرت‏ ‏اقتصادي‏ ‏دولت‏ ‏رادرجهت‏ ‏كاهش
  ‏اهداف‏ ‏تحقيق‏:
  ‏الف‏: ‏هدف‏ ‏كلي‏:
  ‏بررسي‏ ‏تاثير‏ ‏ماليات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏ونقش‏ ‏آن‏ ‏بردرآمدها‏ی‏ ‏کشور
  ‏ب‏: ‏اهداف‏ ‏جزئي‏:
  ‏1-‏بررسي‏ ‏راه‏ ‏هاي‏ ‏تازه‏ ‏دريافت‏ ‏ماليات
  ‏2-‏بررسي‏ ‏مشكلات‏ ‏موجوددرجهت‏ ‏ارائه‏ ‏راهكارهاي‏ ‏جديد
  ‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 3
  ‏3-‏بررسي‏ ‏راهكارهاي‏ ‏بالابردن‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برماليات
  ‏4-‏بررسي‏ ‏ميزان‏ ‏تاثيرپذيري‏ ‏نظام‏ ‏مالياتي‏ ‏ازارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برماليات
  ‏فرضيه‏ ‏هاي‏ ‏تحقيق‏:
  ‏1-‏علم‏ ‏روانشناسي‏ ‏مي‏ ‏توانددرجهت‏ ‏دريافت‏ ‏بهترماليات‏ ‏به‏ ‏ماكمك‏ ‏كند‏.
  ‏2-‏بين‏ ‏مديريت‏ ‏دريافت‏ ‏بهترماليات‏ ‏ورضايت‏ ‏مندي‏ ‏موديان‏ ‏رابطه‏ ‏اي‏ ‏مستقيم‏ ‏وجوددارد‏.
  ‏3-‏مي‏ ‏توان‏ ‏باغلبه‏ ‏برمشكلات‏ ‏موجود‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برماليات‏ ‏راافزايش‏ ‏داد‏.
  ‏روش‏ ‏تحقيق‏:
  ‏اين‏ ‏پروژه‏ ‏به‏ ‏روش‏ ‏كتابخانه‏ ‏اي‏ ‏تهيه‏ ‏گرديده‏ ‏كه‏ ‏ازاطلاعات‏ ‏كتب‏ ‏موجود‏ ‏واينترنت‏ ‏استفاده‏ ‏شده‏ ‏است‏.
  ‏متغير‏ ‏مستقل‏:
  ‏بررسي‏ ‏تاثيرارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برماليات
  ‏متغيروابسته‏:
  ‏دريافت‏ ‏ماليات
  ‏جامعه‏ ‏آماري‏:
  ‏جامعه‏ ‏آماري‏ ‏همان‏ ‏مواردي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏دركتابها‏ ‏واينترنت‏ ‏نام‏ ‏برده‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏البته‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏جامعه‏ ‏ايران‏ ‏رانيزنام‏ ‏برد‏.
  ‏جامعه‏ ‏ی‏ ‏آمار‏ی‏ ‏همان‏ ‏موارد‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کتاب‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏دارا‏یی‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏شهرستان‏ ‏مشهد‏ ‏موجود‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏را‏ ‏نم‏ی‏ ‏توان‏ ‏محدو‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏شهر‏ ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ک‏ ‏استان‏ ‏نمود‏ ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏جامعه‏ ‏ی‏ ‏آمار‏ی‏ ‏ما‏ ‏کشور‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏.
  ‏ابزاراندازه‏ ‏گيري‏:
  ‏مقايسه‏ ‏اي‏ ‏است‏ ‏يعني‏ ‏ازمقايسه‏ ‏بين‏ ‏داده‏ ‏هامي‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏نتايجي‏ ‏دست‏ ‏يافت‏.
  ‏تجزيه‏ ‏وتحليل‏ ‏داده‏ ‏ها‏:
  ‏ازتجزيه‏ ‏وتحليل‏ ‏داده‏ ‏هامي‏ ‏توان‏ ‏نتيجه‏ ‏گرفت‏:
  ‏1-‏براي‏ ‏موفقيت‏ ‏بايد‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏نمود‏.
  ‏2-‏براي‏ ‏جذب‏ ‏ودريافت‏ ‏ماليات‏ ‏بايدازمديريت‏ ‏اثربخش‏ ‏استفاده‏ ‏نمود‏.
  ‏3-‏براي‏ ‏دوام‏ ‏موفقيت‏ ‏بايد‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برماليات‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ثبات‏ ‏سوق‏ ‏داد‏ .
  ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏تحق‏ی‏ق
  ‏تار‏ی‏خچه‏‌‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
  ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏نخست‏ی‏ن‏‌‏بار‏ ‏توسط‏ ‏فون‏‌‏ز‏ی‏منس‏ ‏در‏ 1951 ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏‌‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مسائل‏ ‏مال‏ی‏ ‏آلمان‏ ‏طرح‏‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏به‏‌‏رغم‏ ‏علاقه‏ ‏و‏ ‏تما‏ی‏ل‏ ‏شد‏ی‏د‏ ‏کشورها‏یی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏آرژانت‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏فرانسه‏ ‏برا‏ی‏ ‏آگاه‏ی‏ ‏از‏ ‏چه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏ساختار‏ ‏آن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏رسم‏ی‏،‏ ‏تا‏ ‏سال‏ 1954 ‏در‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏کشور‏ی‏ ‏به‏‌‏کار‏ ‏گرفته‏ ‏نشد‏.
  ‏از‏ 954‏به‏ ‏بعد‏ ‏برز‏ی‏ل‏ ‏،‏ ‏فرانسه‏ ‏،‏ ‏دانمارک‏ ‏و‏ ‏آلمان‏ ‏در‏ ‏زمره‏ ‏کشورها‏یی‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏از‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏خود‏ ‏به‏‌‏کار‏ ‏انداختند‏ ‏و‏ ‏کره‏‌‏ی‏‌‏جنوب‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏کشور‏ ‏آس‏ی‏ا‏یی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏از‏ 1997‏با‏ ‏کمک‏ ‏صندوق‏‌‏ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏‌‏پول‏ ‏توانست‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏خود‏ ‏پ‏ی‏اده‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏آن‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏ترک‏ی‏ه‏ ‏،‏‌‏پاکستان‏ ‏،‏ ‏بنگلادش‏ ‏و‏ ‏لبنان‏ ‏هم‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اجرا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏اقدام‏ ‏کردند‏ .
  ‏مالیات بر ارزش افزوده ‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 4
  ‏درخصوص‏ ‏ش‏ی‏وه‏‌‏ی‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده،‏ ‏هر‏ ‏فروشنده‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏فروش‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صورت‏‌‏حساب‏ ‏م‏ی‏‌‏افزا‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏از‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ . ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏فروشنده‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏در‏ی‏افت‏ی‏ ‏را‏ ‏وصول‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏پرداخت‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مراحل‏ ‏بعد‏ی‏ ‏هر‏ ‏فروشنده‏ ‏ما‏‌‏به‏‌‏التفاوت‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ .
  ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏چند‏ ‏نوع‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏ : ‏مال‏ی‏ات‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تول‏ی‏د‏ی‏ ‏،‏ ‏درآمد‏ی‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ . ‏در‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تول‏ی‏د‏ی‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏کل‏ی‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ . ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏که‏ ‏درنوع‏ ‏درآمد‏ی‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏کالاهاست
  ‏در‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏مصرف‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏که‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏مصرف‏ی‏ ‏است،‏ ‏تمام‏ ‏مخارج‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏گذار‏ی‏ ‏ناخالص‏ ‏از‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏حذف‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ .
  ‏درا‏ی‏ن‏‌‏حال‏ ‏واعظان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏برخ‏ی‏ ‏کارشناسان‏ ‏معتقدند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏آثار‏ ‏مناسب‏ی‏ ‏در‏ ‏سطوح‏ ‏مختلف‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏به‏‌‏و‏ی‏ژه‏ ‏شهرها‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏بعض‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏آن‏‌‏را‏ ‏ت‏ی‏ر‏ ‏خلاص‏ ‏برا‏ی‏ ‏صنعت‏ ‏کشور‏ ‏م‏ی‏‌‏دانند‏ .
  ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران
  ‏مال‏ی‏ات‏ ‏به‏‌‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏درآمداصل‏ی‏ ‏دولت‏‌‏ها،‏ ‏درتمام‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏جهان‏ ‏ازجا‏ی‏گاه‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏واهم‏ی‏ت‏ ‏والا‏یی‏ ‏برخورداراست،به‏‌‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏هرکشور‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏ساختن‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏بهترشهروندان‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏سع‏ی‏ ‏در‏ ‏گرفتن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏به‏‌‏مطلوب‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ‏شکل‏ ‏ممکن‏ ‏ازمردم‏ ‏دارد‏.
  ‏اما‏ ‏درکشورمان،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وچه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏گرفتن‏‌‏آن‏ ‏از‏ ‏مؤد‏ی‏ان،همواره‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏ازمعضلات‏ ‏اصل‏ی‏ ‏دولت‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏به‏‌‏گونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏گاه‏ ‏وضع‏ ‏ی‏ک‏‌‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وگرفتن‏ ‏آن،صنعت‏‌‏گران‏ ‏وتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏را‏ ‏به‏‌‏سو‏ی‏ ‏نابود‏ی‏ ‏سوق‏ ‏م‏ی‏‌‏دهد‏ ‏وگاه‏ ‏باعث‏ ‏فرارمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏.
  ‏به‏‌‏راست‏ی‏ ‏چرا‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏است؟‏ ‏چرا‏ ‏ط‏ی‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏متماد‏ی‏ ‏به‏‌‏خصوص‏ ‏پس‏ ‏ازپ‏ی‏روز‏ی‏ ‏انقلاب‏ ‏ه‏ی‏چ‏‌‏گاه‏ ‏نتوانسته‏‌‏ا‏ی‏م‏ ‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏به‏‌‏گونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏وضع‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏مانندسا‏ی‏رکشورها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏وپ‏ی‏شرفته‏‌‏ی‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏مردم‏ ‏با‏ ‏دل‏‌‏وجان‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏بدانند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏درجهت‏ ‏آبادان‏ی‏ ‏کشور‏ ‏و‏ ‏رفاه‏ ‏حال‏ ‏همان‏ ‏شهروندان‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏م‏ی‏‌‏شود؟
  ‏اگرچن‏ی‏ن‏ ‏حس‏ی‏ ‏درمردم‏ ‏ی‏ک‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏وجودآ‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏گرفتن‏‌‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏توسط‏ ‏دولت‏ ‏تنها‏ ‏برا‏ی‏ ‏ساختن‏ ‏فردا‏یی‏ ‏بهتر‏ ‏برا‏ی‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فرزندان‏‌‏شان‏‌‏ ‏است،آن‏ ‏وقت،معضل‏ی‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏فرارمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏دولت‏ ‏وکابوس‏ی‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مؤد‏ی‏ان‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏.
  ‏درحال‏ ‏حاضرمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏که‏ ‏ازتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏وصنعت‏‌‏گران‏ ‏و‏…‏ ‏گرفته‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏براساس‏ ‏قانون‏ی‏ ‏است‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏تجم‏ی‏ع‏ ‏عوارض،‏ ‏که‏ ‏طبق‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏قانون‏ ‏ازابتدا‏ی‏1382‏،‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ودر‏ی‏افت‏ ‏هرگونه‏ ‏وجوه‏ ‏ازجمله‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وعوارض،‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏مل‏ی‏ ‏ومحل‏ی‏،‏ ‏ازتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏کالاها،ارائه‏‌‏دهندگان‏ ‏خدمات‏ ‏وهمچن‏ی‏ن‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏واردات‏ی‏،‏ ‏انجام‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏کل‏ی‏ه‏‌‏ی‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏،اخت‏ی‏ار‏ ‏ی‏ا‏ ‏اجازه‏‌‏ی‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ودر‏ی‏افت‏ ‏وجوه‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏ه‏ی‏أت‏ ‏وز‏ی‏ران،‏ ‏مجامع،شوراهاوسا‏ی‏رمراجع،وزارت‏‌‏خانه‏ ‏ها،سازمان‏‌‏ها،مؤسسات‏ ‏وشرکت‏‌‏ها‏ی‏ ‏دولت‏ی‏ ‏ازجمله‏ ‏آن‏‌‏دسته‏ ‏از‏ ‏دستگاه‏‌‏ها‏ی‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏که‏ ‏شمول‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏برآن‏‌‏ها‏ ‏مستلزم‏ ‏ذکر‏ ‏نام‏ ‏ی‏ا‏ ‏تصر‏ی‏ح‏ ‏نام‏ ‏است،همچن‏ی‏ن‏ ‏مؤسسات‏ ‏ونهادها‏ی‏ ‏عموم‏ی‏ ‏غ‏ی‏ردولت‏ی‏،‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏‌‏پذ‏ی‏رد‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏استثنا‏ی‏ ‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ی‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏مصوب‏ 3/12/1366 ‏واصلاحات‏ ‏بعد‏ی‏ ‏آن‏ ‏،قانون‏ ‏چه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏اداره‏ ‏مناطق‏ ‏آزاد‏ ‏تجار‏ی‏ - ‏صنعت‏ی‏ ‏مصوب‏ 7/6/1372‏،قانون‏ ‏مقررات‏ ‏تردد‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقل‏ی‏ه‏‌‏ی‏ ‏خارج‏ی‏ ‏مصوب‏ 12/4/1373‏،عوارض‏ ‏آزادراه‏‌‏ها،عوارض‏ ‏موضوع‏ ‏ماده‏‌‏ی‏ 12 ‏قانون

     برچسب ها: تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص دانلود تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص تأثیر مالیات ارزش افزوده نقش آمده
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.